پاورپوینت انواع نازل های سمپاش و کاربرد آنها

پاورپوینت انواع نازل های سمپاش و کاربرد آنها

در این پاورپوینت انواع نازل های سمپاش از نظر نوع انرژی و شکل پاشش معرفی شده و کاربرد هر نوع نازل در سمپاشی محصولات کشاورزی و باغبانی توضیح داده شده است.

نازل

نازل دارای روزنه کوچکی است که محلول سم ازآن با فشـــارعبور کرده وبه قطرات کوچک شکسته شده و بعد از طی فاصله ای کوتاه روی یک سطح پراکنده  می شود .

 • پخش قطرات سم بیشتر توسط جریان باد صورت می گیرد.
 • مقدار محلول سمپاشی شده نسبت به نازل سنجیده می شود .
 • نازل ازمهمـترین قسـمتهای دسـتگاه سمپاشی می باشـدکه اغلب به آن توجهی نمی شود .
 • نازل برای ایجاد یک طیف خاص از  قطرات(از نظر اندازه)طراحی شـده اند.
 • کیفیت سمپاشی در سر نازلها شکل می گیرد.

انواع نازل ها

 1. Hydraulic energy nozzles نازل های با انرژی هیدرولیک
 2. Impact nozzles نازل های اصابتی
 3. Fan nozzles  نازل های بادبزنی
 4. Cone nozzles نازل های مخروطی
 5. Plainjet or solid stream nozzles نازل های فواره ای
 6. Air aspirating or foem nozzles نازل های تولید کننده کف
 7. Micro foil nozzles نازل های سوزنی
 8. Twin – fluid or aseous energynozzles  نازل های با انرژی گازی
 9. Centrifugal energy nozzles نازل های با انرژی چرخشی
 10. Kinetic – energy nozzles نازل های با انرژی جنبشی
 11. Thermal – energy nozzles نازل های با انرژی حرارتی
 12. Pressure – pack nozzles نازل های تحت فشار

طبقه بندی نازلها بر اساس نوع انرژی وارده

برای خرد کردن مایع و تبدیل آن به مجموعه قطرات نیاز به انرژی است .

 1. نازل های با انرژی هیدرولیک Hydraulic energy nozzles
 2. نازل های با انرژی گازی Gaseous energy nozzles
 3. نازلهای با انرژی چرخشی Centrifugal energy nozzles
 4. نازلهای با انرژی جنبشی Kinetic energy nozzles
 5. نازلهای با انرژی حرارتی  ‏Thermal energy nozzles

نازلهای با انرژی هیدرولیک Hydraulic energy nozzles

مایع تحت فشــار حاصل از پمپ ازداخل سوراخ یا شـکاف کوچـکی عبور کرده و درخروج ازآن بصورت یک صفحه خیلی نازک و سپـس به  قطراتی با اندازه هـای مختلف تبدیل می شود.
عواملی که در کیفیّت و کمیّت قطرات تولید شده مؤثرند.

1- فشار
فشار باید بتواند بر نیروی کشش مایع غلبه کند.
(حداقل فشار 1 بار = 14 پوند بر اینچ مربع psi)

2- خصوصیات مایع
الف: کشش سطحی  ب: وزن مخصوص  ج:ویسکوزیته
با افزایش کشش سطحی و ویسکوزیته مایعات قطرات درشت تولید می شود که با کاربرد بعضی افزود نیها تعداد قطرات کوچک را که ممکن است دریفت شوند کاهش می دهد.

اجزای تشکیل دهده نازل هیدرولیک :

 1. بدنه
 2. صافی
 3. نوک
 4. کلاهک

نازل های اصابتی

دراین نازل ها محلول سم پس ازگذشتن ازمنفذ نسبتاَ بزرگ با سرعت نسبتازیادبه یک سطح صاف ومایل برخوردکرده وتغییرجهت می دهد وقطرات سم به شکل بادبزنی ازآن خارج می گردند.
به این نوع نازلها،نازلهای طغیانی یا سندانی یا نازل تغییرجهت دهنده هم می گویند
قطرذرات درشت بزرگتراز250میکرون
این نازل برای سمپاش بافشارکم ساخته شده وکاربردعلفکشی دارد .
قطرات سم مستقیم روی علف پاشـیده می شود.
نازل مسدود نمی گردد .
دارای رنگهای مختلفی است .

نازل های بادبزنی

در این نازل ها محلول سم پس از برخورد به اضلاع  بازاویه بزرگتر از نود درجه ازسوراخی که د ر راس  زاویه قراردارد به صورت یک صفحه نازک و صاف  بادبزنی  شکل از آن خارج می گردد.

نازل زرد  8002 پلاستیکی

 • دبی این نازل 0/2 گالن آمریکایی یا 756سی سی در دقیقه در 40 psi فشار(2/8 بار)بوده است.
 • میزان مصرف محلول در هکتار با تغییرات محدوده فشاروسرعت از 111تا 364 لیتر متغییر است
 • ارتفاع پاشش در سه بار همپو شانی نازل زرد 8002
 • ارتفاع پاشش دراین نازل زیاد مصرف محلول در هکتـارکم (150 تا200لیتر) است.

فهرست مطالب

 • نازل
 • انواع نازل ها
 • طبقه بندی نازلها بر اساس نوع انرژی وارده
 • نازلهای با انرژی هیدرولیک
 • اجزای تشکیل دهده نازل هیدرولیک
 • نازل های اصابتی
 • نازل های بادبزنی
 • زاویه پاشش ودبی نازل
 • نازل زرد  8002 پلاستیکی
 • نازل آبی 11003 پلاستیکی
 • نازل 11004 استیل
 • نازل های مخروطی
 • نازل های فواره ای
 • نازل های تولید کننده کف
 • نازل های سوزنی
 • نازل های با انرژی گازی
 • نازلهای با انرژی چرخشی
 • تشکیل قطرات در نازل چرخشی
 • نازلهای با انرژی جنبشی
 • نازلهای با انرژی حرارتی
 • تنظیم میزان دبی نازل ها
 • فرسایش نازل ها
 • منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 78

فرمت فایل: پاورپوینت