پاورپوینت ساختارگرایی در مدیریت رویکردی جامع به سازمان

پاورپوینت ساختارگرایی در مدیریت رویکردی جامع به سازمان

پاورپوینتی جامع در مورد ساختارگرایی در مدیریت یکی از مکاتب اصلی مدیریت که به بررسی ساختار رسمی و غیر رسمی سازمان، روابط بین سازمان و محیط آن و عوامل موثر بر کارایی و رضایتمندی کارکنان می پردازد.

ساختار چیست؟

درک بینش ساختارگرا پیچیده نیست. اگر به خانه خود نگاه کنیم متوجه اجزایی می شویم که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و این اجزا با در کنار هم قرار گرفتن، کلیتی معنا دار به نام خانه را ساخته اند.

ساختارگرایان

چهارمین  مکتب از دوره نوین  مدیریت ساختارگرایان نام دارد.
ساختارگرایی، آیین فکری مهمی است که در نیمه دوم قرن بیستم در قلمرو فلسفه و علوم انسانی پدید آمد و سرچشمه تاثیرات فراوانی شد.

داد اتزینونی یکی از صاحب نظران مکتب ساختارگرایان:

این مکتب را به عنوان تلفیقی از مکاتب ابزارگرایان و انسان گرایان می داند.
ساختارگرایان به روابط ساختار رسمی و غیر رسمی ،حیطه گروه های غیر رسمی و روابط حاکم مابین آنان در داخل و خارج از سازمان ،پاداش های مادی و اجتماعی و روابط متقابل ما بین آن ها و واکنش متقابل بین سازمان و محیط آن توجه یکسانی دارد.

دیوان‌سالاری

تعریف بوروکراسی:

بوروکراسی (Bureaucracy) از دو بخش Bureau به معنی میز و دفتر کار و پسوند Cratie به معنی سالاری ایجاد شده‌است. برابر فارسی آن یعنی دیوان‌سالاری ترجمه‌ای از همین واژه‌ است.
به طور کلی، دیوان‌سالاری یا بوروکراسی به معنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قانونمند است.

تعاریف مختلف بوروکراسی

بوروکراسی گاهی به­معنای تشریفات زائد به­کار می­رود یعنی کاغذ ­بازی و مقررات اضافی، گاهی به‌معنای دستگاه اداری است، یعنی همه­ی ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی و گاهی نوعی خاصی از شکل سازمانی که دارای ویژگی­های مشخصی چون سلسه مراتب اختیار و نظام مقرارت است.
بوروکراسی در معنای متفاوت دیگری نیز به­کار  می­رود از جمله: سازمان معقول، ادره­ی عمومی، سازمان و جامعه­ی نوین.

بوروکراسی

به معنی یک روش سازماندهی و مدیریت است که در آن رعایت قوانین و مقررات، ثبت کلیه مکاتبات و جریان امور، رعایت سلسله مراتب، تخصص‌گرایی و ساختار رسمی مورد توجه اکید قرار می‌گیرد.
نخستین بار، بورو کراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی و با توجه به کاربرد عملی آن، به وسیله ماکس وبر مورد استفاده قرار گرفت.

مفاهیم هفت گانه بوروکراسی

 1. بوروکراسی به معنای سازمان معقول
 2. بوروکراسی به معنای عدم کارایی سازمان
 3. بورکراسی به معنای حکومت به دست ماموران اداری
 4. بوروکراسی به معنای اداره عمومی
 5. بوروکراسی به معنای سازمان
 6. بوروکراسی به معنای جامعه نوین
 7. نگرانی و اضطراب

1- بوروکراسی به معنای سازمان معقول

به نظر پیتر بلا ،وبر بوروکراسی را یک مکانیزم اجتماعی می پنداشت که کارایی را به حداکثر می رساند و همچنین آن را نوعی سازمان اجتماعی ،با مشخصات ویژهای در نظر مجسم می نمود .
به نظر فرانسیس و استون ،به حالتی از سازمان گفته می شود که نحو بارزی با حفظ ثبات و کارایی در سازمان های پیچیده و بزرگ تطبیق می کند.

2-  بوروکراسی به معنای عدم کارایی سازمان

مفهوم بوروکراسی به عنوان عدم کارایی سازمان اداری داری سابقه ای علمی نبوده و برای تایید و تصدیق آن از زبان روزمره و استعمال آن استفاده می شود.
مارشال دیماک ،مفهوم بوروکراسی را به عنوان ضد تحرک اداری و ضد نو آوری در سازمان به کار برده است .از نظر او بوروکراسی ترکیبی بنیادی اس که تمایل به عدم قابلیت انعطاف و انهدام حس شخصیت دارد.

3- بورکراسی به معنای حکومت به دست ماموران اداری

اصولاً ابداع مفهوم بوروکراسی توسط ((دوگورنی)) به منظور توجیه حکومت ماموران اداری انجام شد ودر طبقه بندی حکومت ها مورد استفاده قرار گرفت.
بوروکراسی به عنوان حکومت ماموران اداری از قدیمی ترین مفاهیم بوروکراسی است.

۴-  بوروکراسی به عنوان اداره عمومی

شناسایی بوروکراسی به عنوان مظهر اداره عمومی ،مبنایی جهت تجزیه و تحلیل در مطالعات تطبیقی گردیده که یکی از معروف ترین آن اثر ((مرشتین مارکس ))تحت عنوان حکومت اداری (1957)  می باشد.

مرشتین مارکس

چهار نوع بوروکراسی را به شرح زیر تشخیص می دهد

 1. بورکراسی محافظ
 2. بوروکراسی طبقاتی
 3. بوروکراسی جانبداری حزبی
 4. بوروکراسی مبتنی بر شایستگی

چهار نوع بوروکراسی ((مرشتین مارکس ))

 1. بوروکراسی مبتنی بر شایستگی
 2. بوروکراسی مبتنی بر قضاوت فردی
 3. بوروکراسی بر مبنای لیاقت منفی
 4. بوروکراسی مبتنی بر لیاقت مثبت

فهرست مطالب

ساختار گرایان
تعریف بوروکراسی
مفاهیم هفت گانه بوروکراسی
عناصر بورکراسی
وظایف بوروکراسی
جنبه های منفی بوروکراسی
ویژگیهای کلی بوروکراسی
ماکس وبر
نظرات چندتن از پشروان علم مدیریت درباره بوروکراسی
هربرت سایمون
چهار نویسنده در زندگی نامه سایمون
ویلیا جمیز
نتایج کتاب رفتار اداری سایمون
نظرات چندتن از پشروان علم مدیریت درباره بوروکراسی
نظریات جدید مکتب ساختارگرایان
سوالات فصل هشت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 58

فرمت فایل: پاورپوینت