ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری

ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance

چکیده
این تحقیق در مورد خوشه های صنعتی و بیشتر در مورد اثرات مزیت رقابتی که ایجاد تمرکز می کند انجام شده است. این مطالعه یک رویکرد متفاوت را ارائه داده است که در آن انجام تحقیقات تجربی بر سه نوع از پارک های تایوان (پردازش صنعتی مناطق)،. مناطق صنعتی، و پارک های علم انجام شده است که در آن توسعه اقتصادی به صورت خاص بررسی شده است.

و ویژگی های خوشه صنعتی را ارائه نموده است. این مطالعه به بررسی اثرات منابع و روابط خاص در میان شرکت های خوشه ای در عملکرد نوآوری . و در مدیریت دانش به عنوان واسطه برای بررسی متمرکز شده است. بررسی، تجزیه و تحلیل رگراسیون، و تجزیه و تحلیل همبستگی پروب برای اثرات ویژه منابع . و روابط میان خوشه های صنعتی در مدیریت دانش سازمانی و نوآوری عملکرد انجام شده است.

مدیریت دانش به عنوان واسطه در خوشه های سازمانی در زمینه نوآوری شرکت های بزرگ بررسی شده است. و در نتیجه فرضیه های تحقیق درست از آب درآمده است. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد عملیات شرکت های بزرگ ارزشمند است.

کلیدواژه ها : خوشه های صنعتی، مدیریت دانش, عملکرد نوآوری, اثرات واسطه

مقالات انگلیسی عملکرد نوآوری

مقدمه ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری
در طول چند دهه گذشته محققان به صورت اختصاصی تلاش های خود را در رابطه با مدیریت دانش خوشه های صنعتی و نوآوری افزایش دادند. دانش برای شرکت های بزرگ که فعالیت های نوآورنه دارند لازم است. با این حال شرکت های در مقیاس بزرگ به صورت پیچیده ای با کمبود دانش مواجه هستند. با توجه به منابع محدود، شرکت تلاش برای همکاری با شرکت های دیگر برای بدست آوردن دانش . و یا منایع و شرکت در یادگیری متقابل سازمانی به منظور و ارتقاء عملکرد نوآوری اقدام می کند. خوشه صنعتی یک شکل سازمانی جدید است که هدف آن ارتقاء توسعه منطقه ای می باشد.

با تشکیل یک خوشه شرکت می تواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش و کسب و کار حرفه ای خود را تسهیل، دانش . و روشی برای دسترسی به تامین کنندگان آن را در برداشته باشد. و پرورش نیروی کار حرفه ای و ایجاد اثرات خوب از تکنیک و دانش و هم چین در نهایت افزایش قدرت برای شرکت در برداشته باشد. اغلب مطالعات موجود در خوشه های صنعتی ،بحث در مورد روابط و اثرات بین سیستم های نوآوری یا فعالیت ها است.

و مدیریت دانش شرکت های خوشه ای اگرچه از نظر عملکر نوآوری دانش از عوامل مهم در خوشه های صنعتی است. اثر خوشه های صنعتی در نوآوری عملکرد و نقش مدیریت دانش به عنوان یک میانجی می باشد. با افزایش اهمیت مدیریت دانش و نوآوری آنچه که سطح فعلی آگاهی از مدیریت دانش در ارتباط با شرکت های خوشه ای است بالا می باشد. با منابع خاص و روابط مشخص شرکت های خوشه ای اثرات آن بر مدیریت دانش شرکت های بزرگ قابل توجه بوده . و آیا عملکرد آنها تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD