پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری

پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری

پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری

بخشی از پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری
مقاله مبانی نظری
ساختمان ها در واقع ترکیب و آمیزه ای حجمی از تعداد زیادی عناصر گوناگونند. آنها خود در واحد هایی بزرگتر که روابط بین قسمت های مختلف و کل مجموعه را تلفیق میکنند به یکدیگر متصل میگردند. از آنجا که ساختمان ها دارای ساختاری مرکب اند نحو برجسته سازی و تاکید بر اتصالات بین عناصر یا احیانا” کمتر نمایاندن واقعیت آنها خود به ایجاد تفاوت های جدی در ویژگی های زیبایی شناختی منجر میگردد. به طور کلی میتوان دو روش ترکیب بندی شناسه را برشمرد.

مفصل بندی و پیوستگی

در طول تاریخ در برخی از ادوار مفصل بندی ارجح شمرده میشد و در برخی دیگر پیوستگی.
فن ساختمان سازی در دوره گوتیک چه بسا بیشترین توفیق را در ترکیب و در امیختن این روش داشت. مجموعه ستون های کوچک سر ستون های ساده و معقول و همچنین تیر های نگه دارنده تاق به نحوی مناسب و مطلوب با شیوه بیان مفصل بندی همخوانی دارد. در عین حال پویایی کافی نیز در افزایش نیروی ستون ها و گسترش انها به تیر و تاق ها به چشم میخورد. به گونه ای که پیوستگی کلی مجموعه بر استقلال تک تک اجزا پیشی میگیرد.

فضای داخلی کلیساهای باروک به شیوه ای کاملا” متفاوت بازی دوگانه ی مفصل بندی و پیوستگی را مورد توجه قرار میدهد. انحناها و ضد انحناها ستون های تو کار و دیگر ستون ها کنج ها و بر امدگی ها در مقیاسی که پیوستگی را به دست میدهد. به یکدیگر متصل شده اند.مفصل بندی نقشی یگانه و منحصر به فرد دارد. و از آن برای تاکید بر گسستگی مدبرانه و مفید استفاده میشود. و ان تلاقی دیوارهاست که به جهان خاکی تعلق دارندو سقف ها و تاق ها و گنبد ها که ملکوتی اند.

عناصر و جزئیات ساختمانی در طراحی معماری

مفصل بندی بین عناصر استقلال اجزای مختلف را مورد تایید قرار میدهد. نقش خاص عناصر مختلف تشکیل دهنده بنا را نیز تقوییت میکند. انقطاع موجب شکل گیری تکیه ها و ضرباهنگ ها جای گیری فرم و اندازه میشود. که باید با دقت بسیار به هنگام پرداختن به حال و هوای کلی مدنظر قرار گیرد. توجیه کافی فقط منطق ساخت نیست بلکه حساسیت پذیری زیبایی شناختی نیز باید به کمک ساخت و ساز بیاید.

عوامل و ابزارهایی که با انها میتوان مفصل بندی را به وجود اورد متفاوت اند. و میتوان همزمان انها را به کار گرفت.مواد و مصالح معماری کاربرد و مفاهیم از این دست است.

مفصل بندی در معماری برخلاف مجسمه سازی نیازمند ارجاع به یک یا چند عامل و شیوه از موارد ذکر شده. و این کار با هوا و هوس جور در نمی اید.مفصل بندی تبیین ساخت و عملکرد و روابط را برای سایت امکان پذیر میکند. بدین ترتیب است که ساختمان شکلی عیان تر و صریح تر به خود میگیرد و ماهیت خود را بروز میکند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: پاورپوینت