پاورپوینت کار گروه تخصصی بیمه

پاورپوینت کار گروه تخصصی بیمه

پاورپوینت کار گروه تخصصی بیمه
اهداف:
مدیریت مخاطرات و بحران بخش مربوط به بیمه ، بازسازی و بازتوانی ، تامین و توزیع ماشین آلات ، آوار برداری ساختمان ها ،. آتش نشانی ،مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان کشور در چرخه مدیریت بحران کشور.

تعاریف
به استناد مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ماده 1 آیین نامه اجرایی . قانون مذکور تعاریف واژه ها و اصلاحات بکار رفته در متن آیین نامه به شرح پیوست می باشد.

حوادث انسان ساز بزرگ : به حوادثی گفته میشود که جهت مدیریت مقابله با آن نیاز به حضور مدیریتی سازمان های مدیریت بحران شهرستان ها . و استان ها می باشد.

کارگروه بیمه

شرح وظایف عمومی

 • اجرای مصوبات کار گروه ها و شوراهای بالادستی
 • انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری ، آمادگی،  مقابله ، بازسازی و بازتوانی
 • تدوین برنامه های سالیانه و عملیات ۵ ساله کار گروه …. و ارائه آن به مراجع ذیربط به استناد بند ۲ ماده ۴ قانون . و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم.
 • جمع آوری و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده . در بخش حوزه کار گروه و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
 • ارزیابی عملکرد مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران به استناد مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی قانون.
 • پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی بر اقدامات سازمان های زیر مجموعه در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران (بویژه آمادگی و مقابله).
 • تشکیل زیر کار گروه بیمه – آواربرداری– تدفین آتش نشانی – بازسازی و بازتوانی.

کار گروه تخصصی بیمه

کارگروه تخصصی چیست

شرح وظایف تخصصی

 • پیش بینی و پیشگیری
 • آمادگی
 • مقابله
 • بازسازی و بازتوانی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: پاورپوینت