بروشور استجابت دعا

بروشور استجابت دعا

بروشور استجابت دعا

بروشور استجابت دعا
عنوان: چگونه دعا مستجاب می شود
انسان‌ فردی‌ را که‌ می‌طلبد‌ و با ندا از او کاری‌ می‌خواهد، این‌ عمل‌ اگر همراه‌ با شرایط‌ صحیح‌ آن‌ انجام‌ شود، عکس‌ العمل‌ فرد مقابل‌ امری‌ طبیعی‌ خواهد بود.
خدا دیده‌ نمی‌شود، اما دعا را برای‌ انسان‌ وضع‌ کرد که‌ با انجام‌ آن‌ ندای‌ بنده‌اش‌ را بشنود و به‌ یاریش‌ بشتابد. خداوند می‌فرماید: “مرا بخوانید تا (دعای‌) شما را بپذیرم‌”.۱[۱]

“و چون‌ بندگان‌ من‌ از دور و نزدیک‌ من‌ از تو پرسند، بدانند که‌: من‌ به آن‌ها نزدیک‌ خواهم‌ بود و هر که‌ مرا بخواند، دعای‌ او را اجابت‌ می‌کنم‌”.[۲]
حکمت‌ دعا آن‌ است‌ که‌ فیض‌ و لطف‌ الهی‌ نسبت‌ به‌ بنده اش‌ قطع‌ نشود، گویا نوعی‌ بده‌ و بستان‌ عرفانی‌ و معنوی‌ وجود دارد که‌ ریسمان‌ اتصال‌ آن‌، دعا است‌.

اگر خواهی‌ که‌ دوست‌ نگسلد پیوند سـر رشتـه نگـه دار تا نگـه دارد نمازهای پنج گانه‌ای‌ که‌ انسان‌ در طول‌ شبانه‌ روز برپا می‌ دارد، یکی‌ از بهترین‌ دعا‌هایی‌ است‌ که‌ از ادیان‌ گذشته‌ تا کنون‌ وجود داشته‌ و در دین‌ پیامبر گرامی‌ اسلام‌ با این‌ کیفیت‌ تشریع‌ شده‌ است‌. انسان‌ تا خدا را نخواند، پاسخی‌ نخواهد شنید، زیرا عملی‌ انجام‌ نداده‌ که‌ منتظر عکس‌ العملش‌ باشد. خداوند شرط‌ کرده‌ است‌ که‌: “مرا بخوانید تا شما را اجابت‌ کنم‌” .

فلسفه‌ و حکمت‌ دعا

فلسفه‌ و حکمت‌ دعا، احساس‌ فقر و نیاز مندی‌ و اعتراف‌ به نداری‌ و نا چیزی‌ انسان‌ در مقابل‌ پروردگار است‌. جسم‌ انسان‌ برای‌ سلامتی‌ و زنده‌ ماندن‌ به‌ غذا و امکانات‌ مادی‌ وابسته‌ است‌، و روح‌ انسان‌ برای‌ گذشتن‌ از حجاب‌های‌ دنیوی‌ و نیالودگی‌ به‌ شهوات دنیوی‌، محتاج‌ دعا و ارتباط‌ معنوی‌ با خدا است‌.

اولیای خدا همواره‌ طلب‌ و دعا را بر مطلوب‌ و حاجت‌ مقدّم‌ می‌شمرند، زیرا در اصل‌ طلب‌ و دعا لذتی‌ می‌جویند که‌ ایشان‌ را از مطلوب‌ و حاجت‌ غافل‌ می‌کند، البته‌ این‌ مقام‌ منحصر به‌ اولیای‌ خاص‌ خدا است‌ وگرنه‌ دعا برای‌ رسیدن‌ به‌ حاجت‌ می‌باشد و چون‌ نوع‌ حوائجی‌ که‌ انسان‌ از خدا در خواست‌ می‌کند، حوائج‌ دنیوی‌ است‌ که‌ اصل‌ آن‌ در آن‌ دنیا قرارداده‌ شده‌.

طلب‌ و دعا مقدمه ای‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اصل‌ است‌، اما امیر مؤمنان‌ دعا و طلب‌ را برای‌ مطلوب‌ و رسیدن‌ به‌ حاجت‌ نمی‌خواست‌. شوق‌ لقای‌ صاحب‌ حاجت‌ او را از حال‌ عادی‌ خارج‌ می‌کرد و چون‌ عاشقی‌ بی‌ قرار حق‌ دعا و عبادت‌ را به‌ جا می‌آورد، چون‌ خداوند شرط‌ فرمود که‌ اگر مرا بخوانند، استجابتشان‌ خواهم‌ کرد، بهانه‌ و جرأت‌ و امیدی‌ برای‌ خلق‌ نسبت‌ به‌ خالق‌ ایجاد شده‌ است‌ که‌ دعا کنند و حاجات‌ خود را طلب‌ نمایند.

منابع
[۱]سوره‌ مؤمن‌ (۴۰) آیه‌ ۶۰٫
[۲]سوره‌ بقره‌ (۲) آیه‌ ۱۸۶٫
[۳]صادق‌ احسان‌ بخش‌،آثار الصادقین‌ ج‌۶ ص‌۵۴ و۵۷، حدیث‌ دوم‌ به‌ نقل‌ از تفسیر صافی‌.
[۴]کنز العمّال‌، ج‌۲، ص‌۱۸۶٫
[۵]محجه‌ البیضاء، ج‌۲، ص‌۲۹۵٫
[۶]اصول کافی، ج ۴‌، ص‌۲۴۵٫
[۷]یونس()آیه‌ ۸۹٫
[۸]اصول کافی، ج ۴، ص ۲۴۵٫
[۹]سفینه‌ البحار، ج‌۱، ص‌۴۴۶٫
[۱۰]تحف‌ العقول‌، ص‌۲۰۲٫
[۱۱]اصول‌ کافی‌، ج‌۴، ص‌۲۱۴٫
[۱۲]سوره‌ قصص‌ (۲۸)، آیه‌ ۶۰٫
[۱۳]. سفینه البحار، ج ۱، ص ۴۴۹ و ۴۴۸٫
[۱۴]. بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۳۶۶، حدیث ۱۶٫
[۱۵]. بر درگاه دوست، ص ۴۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD