پرسشنامه ترس از صمیمیت کارول دسکاتنر و مارک تلن

پرسشنامه ترس از صمیمیت کارول دسکاتنر و مارک تلن

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت مقیاس ترس از صمیمیت یک مقیاس 35 آیتمی خودگزارشی است. کارول دسکاتنر و مارک تلن در سال 1991 این مقیاس را به منظور سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک تهیه کردند، خواه افراد در یک رابطه عاشقانه درگیر باشند یا خیر. همچنین این مقیاس ترس افراد را در دامنه .سیعی از موقعیت ها و روابط بین شخصی آشکار می سازد.

روایی و پایایی پرسشنامه
دسکاتنر و تلن برای تعیین پایایی و روایی این مقیاس از روایی سازه و روایی افتراقی استفاده کردند.ضریب آلفای کرونباخ ۹۳% و پایایی بازآزمایی ۸۹% بود .

مشخصات پرسشنامه ترس از صمیمیت کارول دسکاتنر و مارک تلن

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف عملیاتی و مفهومی: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD