پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

دانلود پرسشنامه استاندارد سرسختی روان شناختی لانگ و گولت شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

توضیحات پرسشنامه

این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی است که در بر گیرنده ۴۵ سوال می باشد و توسط لانگ و گولت ساخته شده است.
(منبع داخل فایل) این پرسشنامه را به زبان فرارسی برگردانده اند و به اعتبار سنجی مقیاس ۴۵ سوالی سرسختی لانگ و گولت در میان یک نمونه ۳۰ نفری از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد پرداخته اند. بر مبنای نتایج این تحقیق پرسشنامه ای ۴۲ سوالی که سه خرده مقیاس کنترل (۱۶ سوال)، خرده مقیاس تعهد (۱۵ سوال) و خرده مقیاس چالش جویی (۱۱ سوال) برای سنجش سازه سرسختی روان شناختی افراد تهیه کرده اند . در پژوهش حاضر از این پرسشنامه استفاده شده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل: (word)
مولفه: دارد
تعداد صفحات: ۵
تعداد گویه: ۴۲
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD