پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری

پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری

دانلود پرسشنامه استاندارد میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری شامل  ۲۷ سوال است.

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و………

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و………

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد سوال:  ۲۷ سوال
تعداد مولفه:  ۵ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD