پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان

پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان بهاری شامل 48 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت مشتری : کاتلر 1997 رضایت مشتری یک نتیجه است. که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می آید. (Shao-I Chiu,et al, 2011).

وفاداری مشتریان : اولیور 1999 وفاداری مشتری یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول ترجیح داده شده تعریف می شود. (Ho Huy Tuu,et al,2011).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تعریف عملیاتی: نتیجه مقایسه پیش از خرید مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاه های زنجیره ای از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده. که با سوالات 6 و 7 و 8 سنجیده می شود.

تعریف عملیاتی: میزان تعهدی که مصرف کنندگان محصولات سریع المصرف فروشگاه های زنجیره ای برای تکرار خرید. از این محصولات ا دارند که با سوالات 31 و 32 و 33 سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در این پژوهش پرسشنامه طراحی شده همراه با فرضیات پژوهش در اختیار ده نفر از اساتید بازاریابی دانشگاه آزاد تهران مرکز . و بعد از کسب نظرات آنها و انجام اصلاحات لازم، روائی ابزار پژوهش تایید گردید. قابل توجه است که پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش استاندارد می باشد. (بهاری، 1391).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390).در پژوهش بهاری (1391) پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان با آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 48 سوال
تعداد مولفه: 18 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD