پرسشنامه کیفیت درک شده برند (تلفن همراه) 5 سوالی

پرسشنامه کیفیت درک شده برند (تلفن همراه) 5 سوالی

پرسشنامه استاندارد کیفیت درک شده برند تلفن همراه

پرسشنامه استاندارد کیفیت درک شده برند (تلفن همراه) شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت درک شده : کیفیت درک شده به ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت -. با توجه به مقصود آن محصول یا خدمت – در مقایسه با دیگر جایگزین ها اطلاق می گردد. Keller, 2008) نقل از مؤمن، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از کیفیت درک شده نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه کیفیت درک شده می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (مؤمن، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (مؤمن، 1393)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD