• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
طرح کسب و کار یک مستند جامع است که جزئیات کلیه جنبه‌های یک شغل یا فرآیند تجاری را توضیح می‌دهد. این شامل مواردی مانند اهداف کسب و کار، راهبردها، ساختار سازمانی، بازار هدف، رقبا و منابع مالی مورد نیاز می‌شود. یک طرح کسب و کار موفق به معنای ارتقاء یک ایده تا یک واقعیت تجاری است که باعث رشد، پایداری و دستیابی به موفقیت مالی می‌شود.
برنامه‌ ریزی کارآفرینانه یا کارآفرینی تا حد زیادی در این طرح نقش مهمی ایفا می‌کند. این به معنای شناسایی فرصت‌های بازار، تعیین چشم‌انداز کسب و کار و طراحی راهبردها برای مواجهه با چالش‌ها و رقبا است. طرح کسب و کار نه تنها برای تصمیم‌گیری‌های داخلی و بخشنامه سازمانی مؤثر است بلکه نقش اساسی در جذب سرمایه‌گذاران و تامین منابع مالی جهت راه‌اندازی و توسعه کسب و کار دارد.