• انتخاب محصول
 • مشاهده سبد خرید
 • تکمیل سفارش
 • پرداخت ایمن آنلاین
 • دریافت محصول
طرح درس روزانه و سالانه دو نوع اصلی از برنامه‌ ریزی آموزشی هستند که معلمان برای اداره کلاس درس و بهبود یادگیری دانش‌ آموزان از آنها استفاده می‌کنند در ادامه توضیحاتی درباره هرکدام ارائه می‌شود.

طرح درس روزانه

طرح درس روزانه برنامه‌ ریزی جزئی برای یک جلسه آموزشی است. در این طرح جزئیات کاملی از ساعت شروع و پایان کلاس، مدت زمان اختصاص داده شده به هر فعالیت و اهداف یادگیری هر جلسه ذکر می‌شود. همچنین رویه ارزیابی و بازخورد از دانش‌ آموزان نیز ممکن است در این طرح جا داشته باشد.

طرح درس سالانه

طرح درس سالانه به برنامه‌ ریزی درسی برای یک سال تحصیلی اشاره دارد. در این طرح معلم برنامه کلی اطلاعات مانند مباحث تدریسی، رویدادها و ایام تعطیل، انجام پروژه‌ها، و ارزیابی‌ های سالانه را مشخص می‌کند. این نوع طرح برنامه‌ ریزی مسیر و جهت کلی تدریس را برای سال تحصیلی آینده تعیین می‌کند. هر کدوم از این نوع طرح درس می‌توانند ابزارهای موثری برای معلمان باشند تا کلاس درس را به بهترین شکل ممکن اداره کنند و اهداف آموزشی را به بهترین نحو دنبال کنند.

تعریف طرح درس

طرح درس یا سناریوی آموزشی یک مستند مکتوب است که توضیحات جامعی از روند یادگیری و تدریس یک درس را ارائه می‌دهد. این مستند شامل جزئیات مختلفی از جمله اهداف آموزشی، محتوا، روش‌های تدریس، وسایل آموزشی، فعالیت‌ها، و ارزشیابی درس می‌شود. هدف اصلی طرح درس ساختاردهی و راهنمایی معلم در فرآیند تدریس و یادگیری است. این مستند به معلم کمک می‌کند تا در آموزش مفید و مؤثر باشد و تدریس خود را بهبود بخشد. همچنین طرح درس برای معلم یک فرصت است تا اهداف و انتظارات خود را به واضحی بیان کرده و مسیری برای دانش‌ آموزان به ارمغان بیاورد.

اهمیت استفاده از طرح درس چیست؟

استفاده از طرح درس برای پیشبرد اهداف آموزشی و همچنین تسهیل یاددهی و یادگیری دانش‌ آموزان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا می‌توان به برخی از دلایل اصلی اهمیت تدوین چنین طرحی در محیط‌های آموزشی اشاره کرد.
 1. سازماندهی و ساختار:
  • طرح درس یک ساختار منظم برای معلم فراهم می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که کلاس به بهترین شکل ممکن سازماندهی شده و یک دنباله منطقی دارد.
  • این شامل جزئیات زمان‌ بندی، تخصیص زمان برای هر بخش و جریان کلی درس می‌شود.
 2. اهداف یادگیری واضح:
  • طرح درس به تعریف اهداف یادگیری واضح برای هر جلسه کمک می‌کند. معلمان می‌توانند بیان کنند که دانش‌ آموزان انتظار می‌رود تا تا پایان جلسه چه چیزهایی یاد بگیرند.
  • اهداف واضح به معلمان و دانش‌آموزان در درک هدف درس کمک می‌کنند.
 3. استراتژی‌های تدریس مؤثر:
  • با داشتن یک طرح درس معلمان می‌توانند به دقت استراتژی‌های تدریس مؤثری را برای دستیابی به اهداف خاص و محتوای درسی خود برنامه‌ریزی کنند.
  • این امکان به معلمان داده می‌شود که روش‌های تدریس مختلفی را انتخاب کرده و از تنوع در روند آموزش بهره‌مند شوند.
 4. ارزیابی و بازخورد:
  • طرح درس به ارزیابی درک و پیشرفت دانش‌ آموزان کمک می‌کند. این به عنوان پایه برای ارزیابی می‌شود که آیا اهداف یادگیری به‌دست آمده‌اند یا خیر.
  • ارزیابی منظم به معلم این امکان را می‌دهد که بازخوردهای به موقع و سازنده ارائه دهد و به دانش‌آموزان کمک کند تا بهبود یابند.
 5. انطباق و انعطاف‌پذیری:
  • هر چند طرح درس یک چارچوب ساختاری فراهم می‌کند، اما همچنین انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند. معلمان می‌توانند طرح‌های خود را براساس نیازها و پیشرفت دانش‌آموزان تغییر دهند.
  • قابلیت انعطاف‌پذیری این اطمینان را به معلم می‌دهد که بتواند به چالش‌ها یا فرصت‌های غیرمنتظره که ممکن است در طول درس پیش آید، پاسخ دهد.
 6. مدیریت کلاس بهتر:
  • داشتن یک طرح درس به مدیریت کلاس مؤثر کمک می‌کند. معلمانی که خوب آماده شده‌اند، احتمالاً محیط یادگیری مثبت و کنترل‌شده‌تری را حفظ می‌کنند.
  • ساختار ارائه شده توسط یک طرح درس در کاهش وقفه‌ها و بهره‌وری بیشتر از زمان آموزشی کمک می‌کند.
 7. بهینه‌ سازی منابع:
  • طرح درس به معلم این امکان را می‌دهد که منابع و وسایل آموزشی لازم را به صورت پیشگامانه شناسایی و آماده‌سازی کند.
  • این اطمینان را فراهم می‌کند که معلمان از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کنند و احتمال وقفه‌های درسی در حین جلسه کاهش یابد.
 8. مشارکت و انگیزه دانش‌ آموزان:
  • درس‌های خوب ساختار دار با اهداف و فعالیت‌های جذاب به افزایش مشارکت و انگیزه دانش‌ آموزان منجر می‌شوند.
  • زمانی که دانش‌ آموزان هدف درس را درک کرده و فعالیت‌ها را جذاب و مرتبط می‌یابند تجربه یادگیری کلی آن‌ها بهبود می‌یابد.

تدوین یک طرح درس به معلمان امکان می‌دهد که فعالیت‌های آموزشی خود را با تمرکز بر اهداف و نیازهای دانش‌ آموزان به بهترین شکل ممکن سازماندهی کنند. این بهبودها به تجربه آموزشی کلانتر و موثرتر افزوده می‌شود.

انواع طرح درس

انواع طرح درس به شکل‌ ها و ساختارهای مختلفی که معلمان برای برنامه‌ ریزی و اجرای جلسات آموزشی در کلاس‌ها به کار می‌برند، اشاره دارد در زیر تعدادی از انواع متداول طرح درس ذکر شده است.
 1. طرح درس روزانه (Daily Lesson Plan):
  • شامل برنامه‌ ریزی کامل برای یک جلسه آموزشی است.
  • جزئیات زمانبندی، اهداف یادگیری، و فعالیت‌های آموزشی در هر جلسه را شامل می‌شود.
 2. طرح درس هفتگی (Weekly Lesson Plan):
  • برنامه‌ریزی برای یک هفته تحصیلی را شامل می‌شود.
  • جلسات مختلف هر روز هفته با جزئیات زمانبندی و محتواهای آموزشی ذکر می‌شوند.
 3. طرح درس ماهانه (Monthly Lesson Plan):
  • برنامه‌ریزی برای یک ماه تحصیلی را شامل می‌شود.
  • اهداف ماهانه، محتواهای درسی، و فعالیت‌های مختلف در طول ماه آموزشی ذکر می‌شوند.
 4. طرح درس جلسه تدریس (Teaching Session Plan):
  • برای جلسات خاص تدریس یا ارائه‌های خاص طراحی می‌شود.
  • اهداف، مواردی که باید پوشش داده شود، و انواع فعالیت‌ها برای یک جلسه خاص را شامل می‌شود.
 5. طرح درس معکوس (Flipped Classroom Lesson Plan):
  • متناسب با رویکرد کلاس معکوس، جلسات برنامه‌ریزی می‌شوند.
  • دانش‌ آموزان قبل از کلاس مطالعه می‌کنند و در کلاس به فعالیت‌ های تفکری و تعاملی مشغول می‌شوند.
 6. طرح درس چندسطحی (Differentiated Lesson Plan):
  • برنامه‌ ریزی بر اساس نیازها و سطوح مختلف دانش‌ آموزان صورت می‌گیرد.
  • فعالیت‌ها و منابع آموزشی بر اساس تنوع در سطوح یادگیری دانش‌آموزان تعیین می‌شوند.
 7. طرح درس مبتنی بر پروژه (Project-Based Lesson Plan):
  • برنامه‌ ریزی بر اساس اجرای یک پروژه یا فعالیت محوری درسی صورت می‌گیرد.
  • اهداف، مراحل اجرای پروژه، و ارزیابی نتایج مشخص می‌شوند.

هر یک از این انواع طرح درس بسته به شرایط و نیازهای آموزشی مختلف کاربرد خاصی دارند و معلمان می‌توانند بر اساس موقعیت خود از یک یا ترکیبی از آنها استفاده کنند.

بخش‌ های یک طرح درس

 1. مشخصات کلی:
  • این بخش شامل جزئیات مرتبط با تدریس درس است از جمله عنوان درس، نام معلم، کلاس یا گروه، تاریخ و مدت زمان درس.
 2. نوشتن اهداف کلی، جزئی، رفتاری:
  • تعیین اهداف درس، از اهداف کلی تا اهداف جزئی و رفتاری.
  • اهداف باید مشخص و قابل اندازه‌ گیری باشند و نشان‌ دهنده توانمندی‌ها و دانش‌ آموزان باشند.
 3. وسایل آموزشی:
  • لیست مواد و وسایل آموزشی مورد نیاز برای ارائه درس.
  • این ممکن است شامل کتاب‌ها، نمونه‌ها، نمودارها، وسایل چند رسانه‌ای، یا هر منبع دیگری باشد.
 4. روش تدریس:
  • شرح انواع روش‌ها و استراتژی‌های تدریسی که در ارائه مطلب به کار گرفته خواهد شد.
  • این شامل مباحث مرتبط با نحوه ارائه مطلب، گفتگو، فعالیت‌های گروهی و استفاده از فناوری ممکن است.
 5. ارزشیابی تشخیصی:
  • شیوه‌های ارزیابی مورد استفاده برای اندازه‌گیری درک فوری دانش‌آموزان.
  • این ممکن است شامل سوالات کوتاه، تمرینات در جلسه، یا فعالیت‌های تعاملی باشد.
 6. ارائه درس:
  • توضیح جزئیات ارائه مطلب، از جمله ترتیب موضوعات، نحوه ارتباط با دانش‌آموزان، و نکات اساسی که باید توجه شود.
 7. ارزشیابی تکوینی:
  • انجام ارزیابی‌ها بر اساس پیشرفت طولانی‌مدت دانش‌آموزان.
  • این ممکن است شامل پروژه‌ها، ارائه‌ها، یا آزمون‌های نهایی باشد.

هر یک از این بخش‌ها نقش مهمی در ساختار و موفقیت یک طرح درس دارند و به معلم کمک می‌کنند تا درس را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد و یادگیری دانش‌آموزان را تسهیل کند.