• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
چیلر یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصل تابستان است این مهم در ساختمان های بزرگ با استفاده از چیلر انجام می پذیرد معمولاً در دو نوع جذبی و تراکمی