آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو

آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو

پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو

پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو شامل 49 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

این آزمون توسط شلو و همکاران 1993 به نقل از برهمند، نریمانی و امانی، 1385، براساس مدل پردازش عددی مک کلوسکی،. کارامازا و باسیلی (۱۹۸۵) به نقل از برهمند، نریمانی و امانی، ۱۳۸۵، ساخته شده است. و به طور وسیعی برای تشخیص اختلال ریاضی استفاده شده است. (برهمند، نریمانی و امانی، ۱۳۸۵).

مولفه های پرسشنامه

بخش اول فهم عددی است که دارای 8 خرده آزمون برای شمردن، فهم کم تر یا بیش تر، تطابق، خواندن اعداد،. نوشتن اعداد به صورت حروفی و عددی، مقایسه ی اعداد، استفاده از علایم ریاضی و مرتب کردن اعداد می باشد. بخش دوم در مورد تولید عددی است و دارای خرده آزمون هایی برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ساده و تک رقمی است. بخش سوم در مورد محاسبه عددی است. و شامل خرده آزمون هایی برای محاسبات چند رقمی برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

مشخصات آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی شلو

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD