پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی

پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی

ارزشیابی سهام عادی

پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی (فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش)

دو روش اساسی تجزیه و تحلیل برای ارزشیابی سهام عادی که معمولاً در دنیای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد عبارت اند از:

  1. روش ارزش فعلی
  2. روش ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)

روش ارزش فعلی

روش مرسوم محاسبه ارزش ذاتی (واقعی)، استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش فعلی است. ارزش هر اوراق بهاداری، از طریق فرایند ارزش فعلی که شامل تنزیل درآمد است قابل تخمین و برآورد است. به این معنی که، ارزش فعلی اوراق بهادار برابر است با ارزش فعلی (تنزیل شده) جریانات نقدی آتی که سرمایه گذاران انتظار دارند از دارایی خود بدست آورند.

به معادله زیر توجه کنید:

روش محاسبه ارزش فعلی

K: نرخ تنزیل مناسب یا نرخ بازده مورد انتظار
برای اینکه سرمایه گذار بتواند از این معادله استفاده کند باید مراحل زیر را انجام دهد:
1. برآورد نرخ تنزیل یا نرخ بارده مورد انتظار مناسب.
2- برآورد مبلغ و زمان جریانات نقدی آتی.
3- استفاده از این دو جزء در مدل ارزش فعلی برای برآورد ارزش اوراق بهادار، که سپس با قیمت فعلی بازار اوراق بهادار مقایسه می شود.

خلاصه فرایند ارزش فعلی

ارزش فعلی فرایند مالی

نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی

سرمایه گذاری که در حال بررسی خرید سهام عادی است باید ریسک این سهام و حداقل نرخ بازده مورد انتظاری که سرمایه گذاران را به این خرید تشویق می کند مورد ارزیابی قرار دهد. این حداقل بازده مورد انتظار یا نرخ بازده مورد انتظار، به عنوان هزینه فرصت محسوب می شود.

نرخ بازده مورد انتظار و نرخ تنزیل در تجزیه و تحلیل ارزشیابی مترادف هم به کار برده می شوند. جدا از اینکه کدامیک از این موارد مورد استفاده قرار گیرد، هدف تعیین نرخ معینی برای استفاده در سهام خاصی است.

جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی

عامل دیگری که جزئ چارچوب ارزش فعلی است، جریانات نقدی مورد انتظار است. ارزش سهام عادی عبارت است از ارزش فعلی تمامی جریانات نقدی که بایستی ازمنتشرکننده(شرکت) دریافت شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که جریانات نقدی سهام چگونه است، مبلغ مورد انتظار چه مقدار می تواند باشد و چه موقع باید دریافت شود؟

سهامداران ممکن است در برخی از موارد با توجه به جریانات نقدی تصمیم به فروش سهام در آینده بگیرند. با این حال، حتی اگر سرمایه گذاران تصور کنند جریانات نقدی سهام عادی تریکبی از سود تقسیمی و قیمت آتی سهام در زمان فروش باشد باز هم این ارزش برابر با جریان تمامی سودهایی است که از سهام به دست خواهد آمد.سود سهام بخش مهمی از تجزیه و تحلیل اساسی است؛ در واقع، سود سهام بیشتر از هر متغیر دیگری مورد توجه سرمایه گذاران است.

اگر تمامی سود مربوط به سهام به صورت سود بین سهامدارن تقسیم شود در حساب سود تقسیمی آورده می ش.د، ولی اگر این سود در شرکت نگهداری شود و مجددا‍ً سرمایه گذاری شود به آن سود انباشته گفته می ش.د که نهایتاً می تواند باعث افزایش درآمد و سود تقسیمی شود. در تجزیه و تحلیل ارزش فعلی، سود انباشته منظور نمی شود و فقط سود تقسیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل تنزیل سود تقسیمی

چون سود تقسیمی تنها پرداخت نقدی است که سهامداران مستقیما‍ از شرکت دریافت می کنند بنابراین سود تقسیمی مبنای ارزشیابی سهام عادی است. اگر بخواهیم رابطه 1 را برای ارزشیابی سهام عادی بکاربگیریم:

مدل تنزیل سود تقسیمی

معادله 1
در اینصورت جریانات نقدی در این فرمول برابر با سود تقسیمی مورد انتظاری خواهند بود که انتظار می رود در دوره های آتی پرداخت شود. بنابراین سرمایه گذاران و تجزیه و تحلیل گران باید به دنبال بررسی وضعیت آتی شرکت و تخمین سود تقسیمی آتی آن باشند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: پاورپوینت