مقاله ازدواج

مقاله ازدواج

ازدواج
بخشی از مقاله
اغلب زوجها آگاهند که ازدواج با بحرانهای دائمی سروکار دارد ومی دانند که ۴۰ تا ۵۵ درصد زندگی های زناشویی احتمالا به جدایی وطلاق می انجامد . در این شرایط زوجهایی که ازدواج ناموفق واز هم پاشیدنهای روز افزون زندگی های زناشویی را می بیند نگرانند که این اتفاق برای آنها تکرا نشود .

تازه ازدواج کره ها سوار بر مرکب عشق ودلبستگی ، رویایی جز ازدواج موفق در سر ندارند . اغلب آنها در آغاز معتقدند که روابط آنان متفاوت از دیگران است وعشق عمیق وخوشبختی آنها پشتوانه زندگی مشترک آنان خواهد بود . اما دیر یا زود اغلب این زوجها می بینند که برای برخورد با مسائل وتضادهایی که به تدریج در زندگی مشترکشان ریشه می دواند از آمادگی لازم بی بهره اند.

حتی زوجهایی که ۳۰ یا ۴۰سال پیش ازدواج کرده اند به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک بر ایشان غیر ممکن شده است .
از یک نظر عجیب است که این همه زندگی مشترک ازهم می پاشد. لحظه ای به همه نیروهایی که انتظار دارید از ادامه زندگی مشترک حراست کند توجه کنید .

دوست داشتن ومورد محبت قرار گرفتن مطمنا از جمله غنی ترین تجربه های مودم هستند وبه این کیفیت سایر امتیازات زندگی مشترک یعنی صیمیت ، باهم بودن رسیدگی به یکدیگر ، امنیت عاطفی وخیلی چیزهای دیگر را بیفزایید تا بر شهرت متجرش افزوده شود می بیند کسی هست که روح خسته تان را آرام می کند ، یا یاسها ودلتنگی هایتان را در می تیزد وباشما در هیجانات زندگی واتفاقات خوشایند آن سهیم می گردد روابط جنسی را دارید که از جمله موهبتهای زندگی مشترک است ورضایت خاطر ناشی از داشتن فرزند که خود وسیله ای برای استهکام زندگی زناشویی است .

فهرست مطالب
مقدمه ۴
نیازهای عاطفی در ازدواج ۵
عشق ۶
مراقبت ۷
ادراک ۷
احترام ۸
قدر دانی ۸
پذیرش ۹
اعتماد ۱۰
عشق رمانتیک ۱۱
تجربه های رایج ومشترک در عشق ۱۲
موارد متفاوت در تجربه عشق ۱۵
تعهد ۱۷
انواع عشق ۱۸
عشق شهوانی ۱۸
عشق دوستانه ۱۸
عشق بازیگرودمدمی ۱۸
خود باختگی ۱۹
جدایی عشق وازدواج در گذشته ۲۰
آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران ملاکهای گزینش همسر از دیدگاه جوانان وکارشناسان ۲۲
آسیب های روانی – اجتماعی دوستی های پیش از ازدواج ۲۸
۹کلید طلایی ازدواج ۳۳
پیشنهادات ۳۸
منابع وماخذ ۴۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 57

فرمت فایل: WORD