مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری 1990

مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری 1990

مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری 1990

پرسشنامه استاندارد مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اضطراب ریاضی : بنا به تعریف توبایس و ویسراد اضطراب ریاضی به عنوان ترس ،. احساس عدم سازماندهی ذهنی یک نوع فلج ذهنی و گونه ای درماندگی تعریف می شود. که در برخی افراد هنگامی که با یک تکلیف ریاضی مواجه می شوند دیده می شود. این ترس هم به لحاظ عاطفی وهم به لحاظ شناختی نسبت به مفاهیم و تکالیف ریاضی اتفاق می افتد. (عماری ، 1383، به نقل از امیری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
اضطراب ریاضی : این مفهوم به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش به کار رفته . و توسط پرسشنامه ی اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) چیو و هنری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری(1393) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های پرسشنامه برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری (1393) پایایی پرسشنامه از طرسق ضزیب آلفای کرونباخ پایایی آن را با استفاده از آلفای کرانباخ 84/0 گزارش نموده است.

تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس WORD
نسخه پی دی اف PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD