پرسشنامه بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران

پرسشنامه بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران

بهزیستی کارکنان

پرسشنامه بهزیستی کارکنان توسط ژنگ و همکاران در سال (۲۰۱۵) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه  و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است، با سوالاتی مانند ( از زندگی ام راضی ام) بهزیستی کارکنان را می ­سنجد.

بهزیستی حرفه ای: بهزیستی حرفه ای یک مؤلفه ی چند بعدی است که متشکل از ابعاد بهزیستی عاطفی، بهزیستی اجتماعی، بهزیستی تخصصی، بهزیستی شناختی، و بهزیستی روان تنی است.
بهزیستی کاکنان: بهزیستی کارکنان به عنوان کیفیت زندگی کارکنان و وضعیت روانشناختی آنان در محیط کار تعریف شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه بهزیستی کارکنان توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه بهزیستی کارکنان از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD