تحقیق نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه

تحقیق نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه

بخشی از مقاله
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد.

خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالینیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه
سرمایه گذاری خارجی
اولویت ها، طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی
مواجهه کشورهای در حال توسعه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی
معیارهای اقتصادی
برخی از معیارهای اقتصادی اصلی تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم
معیارهای تشویقی
معیارهای ساختاری و امنیت اقتصادی
نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD