مقاله اهمیت حفظ و نگهداری اسناد راهی برای حفظ میراث ملی

مقاله اهمیت حفظ و نگهداری اسناد راهی برای حفظ میراث ملی

چکیده
حفظ و نگهداری اسناد یکی از مهم ترین وظایف آرشیوها است. اسناد به عنوان منابع ارزشمند تاریخی و فرهنگی نقش مهمی در حفظ هویت و میراث ملی ایفا می‌کنند. عوامل مختلفی مانند عوامل خارجی (مانند رطوبت، دما، نور و آفات) و عوامل داخلی (مانند جنس و ساختار اسناد) می‌توانند باعث تخریب اسناد شوند. بنا بر این حفاظت و نگهداری از اسناد به منظور حفظ اطلاعات و ارزش‌ های تاریخی و فرهنگی آنها ضروری است.

در این مقاله اهمیت حفظ و نگهداری اسناد به عنوان راهی برای حفظ میراث ملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل خارجی و داخلی تخریب مواد آرشیوی نیز بررسی شده و اهمیت مرمت به منظور بازسازی و حفظ این اسناد مورد تاکید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: حفظ و نگهداری اسناد ، میراث ملی ، اسناد تاریخی ، عوامل تخریب اسناد ، مرمت اسناد

فهرست مطالب
چرا باید از اسناد حفاظت و نگهداری کنیم؟
هدف از نگهداری اسناد از دیدگاه های متفاوت
علل فرسایش مجموعه های آرشیوی و جلوگیری از آنها
عوامل تخریب مواد آرشیوی
عوامل خارجی
عوامل داخلی
مرمت
اصول مرمت
برنامه ریزی و مدیریت مرمت
فرآیند مرمت اسناد
خدمات آفت زدائی
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: پاورپوینت