پرسشنامه استاندارد تشویق و تنبیه

پرسشنامه استاندارد تشویق و تنبیه

پرسشنامه استاندارد تشویق و تنبیه

پرسشنامه استاندارد تشویق و تنبیه توسط ابراهیمی (1391) به منظور سنجش تاثیر تشویق و تنبیه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد. و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند به سنجش تشویق و تنبیه دانش آموزان می پردازد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تشویق : پاداشی است که سبب افزایش و مستمر بودن رفتارهای انجام شده مادر طول زندگی است. (سیف، 1380: 218).
تنبیه : ایجاد یک محرک آزاردهنده بعد از یک رفتار نامطلوب که سبب کم کردن و کاهش رفتار خاصی می‌شود. (همان؛ به نقل از براهیمی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تشویق و تنبیه : در این پژوهش تأثیر تشویق و تنبیه از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته که توسط دبیران مقطع راهنمایی در مدارس تکمیل شده، تعییین می‌گردد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش براهیمی (1391) جهت تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته تشویق و تنبیه از روش روایی محتوی استفاده شد. که برای تحقق این مورد پرسشنامه با تعداد 20 سوال به چند صاحب نظر از جمله استاد راهنما داده شد. و به این طریق روایی محتوای ابزارها مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش براهیمی (1391) جهت تعیین پایایی ابزار، پرسشنامه بر روی 15 نفر بطور آزمایشی اجرا شده. و آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور به میزان 65% بدست آمد و به این صورت پایایی پرسشنامه برای اجرای نهایی مورد تایید واقع شد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد تشویق و تنبیه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD