پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR)

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR)

پرسشنامه استاندارد در مورد حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی و پایایی پرسشنامه

گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر،. در سوالات ۲،۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ مساوی ۱+ است و برای بقیه سوالات نمره پاسخ بله مساوی ۱+ است. دامنه نمره کل سوالات بین ۰ تا ۲۰ می باشد. نمره بالا به منزله حمایت اجتماعی بیشتر از نظر پاسخ دهندگان است.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD