پرسشنامه رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده

پرسشنامه رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده

پرسشنامه استاندارد رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده

پرسشنامه رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده عبداللهی شامل 9 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده: اگر رفتار عابرین پیاده با هنجارها،. ارزش‌ها و مقررات ترافیکی مخصوص عابرین پیاده در جامعه مثل خطکشی و تابلو محل عبور عابر پیاده،. چراغ عابر پیاده، پل هوایی، زیرگذر عابر پیاده و …. در تعارض و تضاد باشد، در این صورت رفتار ترافیکی، رفتار نابهنجار خواهد بود. زیرا که بین خواسته‌ها، نیازها و آرمان اجتماعی سیستم موجود و عابرین پیاده هماهنگی دیده نمی‌شود. (عبداللهی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده به دو روش سنجیده شده است. یک روش مشاهده و ثبت رفتار ترافیکی عابرین پیاده توسط پرسشگران در لحظه عبور از خیابان به صورت بهنجار و نابهنجار . دیگری از ترکیب بعد نگرش و سابقه رفتاری عابرین پیاده تشکیل شده است.

مولفه های پرسشنامه
نگرش نسبت به قوانین ترافیکی (با 5 گویه) و سابقه رفتاری در زمینه رعایت قوانین ترافیکی (با 4 گویه) توسط پرسشگران ثبت شد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش انبارلویی (1388) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و اعتبار سازه استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی (استادراهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت. و اعتبار سازه از طریق تحلیل عوامل صورت گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش انبارلویی (1388)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد. که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حدمطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 9 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD