پرسشنامه روش تدریس مشارکتی

پرسشنامه روش تدریس مشارکتی

پرسشنامه استاندارد قوت‌ ها و ضعف‌ ها و الزامات تدریس مشارکتی

پرسشنامه قوت‌ ها و ضعف‌ ها و الزامات روش تدریس مشارکتی کریمی شامل 46 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تدریس مشارکتی : هر گاه دو نفر یا تعدادی از مدرسان برای هدایت یک فراگیر یا تعداد بیشتری از فراگیران. در جهت دستیابی به یک مجموعه اهداف و مقاصد با هم همکاری کنند و یک درس را با هم تدریس ‌کنند تدریس مشارکتی گفته می‌شود. (کارلس ، 2006؛ به نقل از کریمی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تدریس مشارکتی در این پژوهش به گونه‌ای از تدریس اطلاق شده. که در آن دو یا چند استاد مسئولیت تدریس یک درس را با همدیگر به عهده می‌گیرند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمی (1391) به منظور تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه در این پژوهش،. پرسشنامه در اختیار استادان راهنما و حداقل 10 متخصص در گروه علوم تربیتی قرار گرفت. و بعد از دریافت نظرات آنان چندین بار در سوال‌های پرسشنامه تغییرات کلی صورت گرفت تا اینکه پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمی (1391)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا پرسشنامه بر روی 30 نفر از نمونه آماری اجرا شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS ضریب آلفا محاسبه شد. ضریب پایایی پرسشنامه توزیع شده در بین استادان و دانشجویان به ترتیب 91% و 86% برآورد گردید که پایایی مناسبی است.

مشخصات پرسشنامه روش تدریس مشارکتی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 46 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD