پرسشنامه سنجش نظام جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه سنجش نظام جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه استاندارد سنجش نظام جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه سنجش نظام جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان محقق ساخته کاظم نژاد دهکایی دارای 43 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
جبران خدمات کل : هرآنچه را که یک کارمند از سوی کارفرمای خود دریافت می دارد. (به عنوان مثال، پرداخت نقدی، مزایا، آموزش، توسعه فردی و غیره). که برای وی با ارزش و رضایت بخش بوده و آن را نوعی پاداش به حساب می آورد. (اون‏هیت ، 2012 :5 به نقل از کاظم نژاد دهکایی، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
برای سنجش متغیر نظام جبران خدمات در این تحقیق از چهار متغیر فرعی شامل جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم). و جبران خدمات غیر مالی (مربوط به شغل و مربوط به محیط کاری) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). پرسشنامه اوليه تنظيم شده در اختيار اساتيد و صاحب نظران دانشگاهي قرار گرفت. تا در رابطه با اينكه سؤالات مطرح شده، آنچه را كه مد نظر است، اندازه گيري مي كند يا خير؟ اظهار نظر نمايند. سپس نظرات اساتيد و صاحب نظران در پرسشنامه لحاظ و تغييرات لازم در سؤالات به وجود آمد. (کاظم نژاد دهکایی، 1392).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاظم نژاد دهکایی (1392) شاخص آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ی جبران خدمات و مولفه های آن به شرح جدول ذیل به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش نظام جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 43 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD