پرسشنامه سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیک کیم و همکاران

پرسشنامه سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیک کیم و همکاران

پرسشنامه استاندارد سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیک کیم و همکاران

پرسشنامه سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیک کیم و همکاران دارای 36 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
امنیت : رهایی از خطر یا ترس، حمایت در مقابل تهدیداتی که باعث صدمات مالی،. صدمات منابع داده یا شبکه در فرم خرابی، افشا ، تغییر و از بین رفتن می شود.
اعتماد : تمایل برای تکیه کردن به یک شریک مبادله از روی اطمینان.
حفاظت فنی : مکانیزم های فنی برای حفاظت از تراکنش های مشتری.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از ارزش در این در این تحقیق جوابی است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استفاده می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش باقری فشخامی (1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). پایایی هر یک از متغیرهای پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است.

مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمام متغیرها بالاتر از 7/0 بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است. (اله یاری، 1392)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 36 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD