پرسشنامه عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک قرب آبادی

پرسشنامه عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک قرب آبادی

پرسشنامه استاندارد عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک

پرسشنامه عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک قرب آبادی 1393 شامل 6 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بورس الکترونیک : به نوعی در زیر مجموعه تجارت الکترونیکی قرار دارد. تجارتی که در آن تبادل کالا، خدمات یا اطلاعات برعهده اینترنت یا هر شبکه رایانه ای است. البته این تجارت، اصول و مبانی تجارت قدیمی را نقض نمی کند بلکه با ابزار جدیدی آن مهم را انجام می دهد. (پیری و ایمانی برندق، 1387؛ به نقل از قرب آبادی، 1393).

عوامل رفتاری : محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل میدهد. و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده سازمانی انجام می پذیرند. برآیند کار و انرژی انسان و اهداف و ساختارهای سازمان در کارکردها یا وظایف اصلی سازمان تبلور پیدا می کند. (میرزایی اهرنجانی، 1371؛ به نقل از قرب آبادی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
این پرسشنامه عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک را از دیدگاه خبرگان و متخصصین حوزه ی تجارت الکترونیک . و فعالان و کارگزارن در بازار بورس مورد سنجش قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش قرب آبادی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید.

و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش قرب آبادی (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD