پرسشنامه نگرش به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک 17 سوالی

پرسشنامه نگرش به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک 17 سوالی

پرسشنامه استاندارد نگرش به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک

پرسشنامه نگرش به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک عبدالعلی زاده شامل 17 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش : به عنوان احساس مثبت یا منفی فردی، در مورد انجام رفتار مورد نظر تعریف می‌شود. (فیش‌بین و آجزن، 1975؛ به نقل از عبدالعلی زاده، 1391).

سودمندی استنباط شده : به عنوان «درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد. که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود خواهد داد» تعریف شده است.

سهولت کاربرد استنباط شده : به عنوان درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص،. بدون سختی و بی نیاز به تلاش زیاد است تعریف شده است. (دیویس، 1989؛ به نقل از عبدالعلی زاده، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از نگرش به پذیرش بانکداری الکترونیک؛ حمایت درک شده، نگرش نسبت به استفاده،. درک سهولت استفاده، درک مفید بودن استفاده مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالعلی زاده (1391) برای بررسی روایی پرسشنامه. با توجه به اینکه از پرسش های تلفیقی استاندارد استفاده گردیده از روش تعیین روایی صوری استفاده شده است.

برای تهیه این پرسشنامه ، سوال های مربوط به همه عوامل از پرسشنامه استفاده شده توسط سیزل می باشد. پس از تنظیم پرسشنامه اولیه پژوهش، پرسشنامه به رویت استاد راهنما رسید و در مورد هر سوال،. معیار های مورد سنجش و این موضوع که آیا سوالات طرح شده قادر به ارزیابی فرضیه های مرتبط هستند یا خیر؛ نظر گردید. پس از انجام ویرایش های متعددی از آن، روایی اولیه پرسشنامه حاضر به اتفاق مورد تایید قرار گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه حاضر به تعداد 30 عدد به صورت پایلوت بین مشتریان بانک توزیع گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالعلی زاده (1391)، از روش آلفای کرونباخ . برای محاسبه پایایی (هماهنگی درونی) مولفه های پرسشنامه استفاده شده است. که نشان می دهد مولفه های پرسشنامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار هستند. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.

مشخصات پرسشنامه نگرش به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD