بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر ایلام

بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر ایلام

بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر ایلام

پروپوزال روش تحقیق
بیان مساله
از میان ویژگی های مختلف چیزی که می تواند به انسان ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد شخصیت است یعنی جنبه ای ازحیات انسان که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد.

روان شناسان در مورد ابعاد شخصیتی افراد نظرات گوناگونی ارایه داده اند، از جمله این نظرات می توان به نظر برن رویتر اشاره کرد که در آن شخصیت دارای شش جنبه ۱- تمایل به عصبی بودن، ۲-تمایل به باخود بودن، ۳- درون گرایی و برون گرایی، ۴- سلطه جویی- سلطه پذیری، ۵- اعتماد به نفس و ۶- اجتماعی بودن می باشد. هر چه سازگاری و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد،

رضایت شغلی بیشتری را در پی خواهد داشت و هر چه این سازگاری و هم خوانی کمتر باشد رضایت شغلی کمتر بوده، آثار و تبعات منفی متعددی را در سازمان به دنبال خواهد داشت. از این رو انتخاب شخصیت مناسب، می تواند عملکرد شغلی بهتری را برای سازمان فراهم آورده و بر روی نگرش کارکنان نسبت به کارشان تاثیر گذاشته و رضایت شغلی مطلوبی را در برداشته باشد. در این مقاله رابطه بین تیپ های شخصیتی با رضایت مندی کارکنان شهر ایلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 40,000 تومان

تعداد صفحات: 23

فرمت فایل: WORD