مقاله حالت پذیرش BDM در آسیا

مقاله حالت پذیرش BDM در آسیا

حالت پذیرش BDM در آسیا
خلاصه مقاله
۱- چشم انداز تجارت درآسیا دریک حالت تغییر است ، شده است ازبحران های آسیائی ۱۹۷۷ تاکنون. تروریسم ، شیوع یافتن بیماری همه گیرها ، جنگ عراق بیشتر تحولات و طرح های اقتصادی گرفته را دارد. تجارتی نمی توانند زیاد به طور طولانی درروشهائی که آنها به کارمی برند یا دوست دارند انجام دهند عمل کند .به عنوان روحیه های صنعتی برای رقابت بیشتر، چرخه های محصول کوتاه تر، مصرف کنندگان تقاضا سود های پایین و ادغام بازارها، عملکرددهای تجاری تشریک سماعی به درستی خودشان را به عنوان راهی برای عملکردهای تجاری قابل حمل و موفق برقرار می کنند.
۲- نیازها تجارت های خودکارسازی کننده واقعا تغییر یافته است . یک نشانگر روشن وجود دارد ازیک تغییر سریع در نقش ITکه درکارهای خودسازی بازی کرده است . شرکتها زرنگ تر درمورد اجرای IT شده اند. یک بهره برداری ازیک مقاله تحت عنوان بنیادی از BDM به وسیله دیوید تئورث ،۲۰۰۳٫
۳- « مارک دوان یک CTO است که یک نظریه ای ازنقشش ما افرادی هستیم در گودال های ما مجبوریم کارهای را انجام دهیم . ما خواستیم ازمدیریت فرایند استفاده کنیم تا فرایند تجارت گسترش یابد ودرآنچه که من فضای سفید می نامم ، پرشود . سیستم های FRP 56-55 درازآنچه شما نیاز دارید را می پوشاند اما شما فرایندهای دستی ویکپارچگی ها را دارد، ما خواستیم تا فرایندهائی را به عهده بگیریم و ساختار درچهارچوب قرارخواهد گرفت تا حفرکنند .
۴- ساخت فرایندهای تجارت موثر، همیشه یک زمینه اصلی ازتمرکز برای معماران تجارت شده است اما سرمایه گذای های درحال شرح کردن تجربه ای است ازمحدودیتهای به وجود آمدن مسدوهای تجاری خارج از فرایندهائی است که درحدهای خودشان قراردارند. این سرمایه گذاری ها راهنمائی می کنند تا فرایندها را بیش ازحد خودشان متجاوز کنند تا گاز را با شرکت کنندگان تجاری درگیرکنند .
۵- روشن است که این سبب فشاربزرگی شده تا تغییرات را درروشی که تجارتها عمل می کنند شامل شود تجارتی نیاز دارند تا به طور موثرانجام شوند. موقعیتهای تجاری نیازدارند تا ردیابی شوند و تبدیل به سرمایه شود . خودکارسازی IT فراترازپاسخ به نیازهای تجاری می رود. سیستم های تبادلی فقط هرورودی اطلاعات را تهیه می کنند و آنها را پردازش کردن به خروجی اطلاعات جامع. اما تجارتها ساز به مراتب بیش ازداد وستدها فقط نیاز دارد. ساحبان تجارت می خواهند عملیات کار را خودکار کنند. آنها می خواهند تا ورودی وخروجی را بهبود بخشند و هزینه عملیات را کاهش بدهند. صاحبان تجارت به طورمداوم می خواهند راهی وروشی که آنها کارشان را راه اندازی کنند پیشرفت دهند .
۶- ازیک دورنمای IT ، این قابلیت برای مهیا چالاکی بزرگ معنی می دهد تا تغییرنیازهای تجارت را اصلاح کند. شرکتها برای راه حل های IT برای داشتن جریان کاری خیلی قوی درحال رشد است .جریان کار تنها تکنولوژی است که به پیکربندی بالا از فرایندهای کاراجازه می دهد واعتلاف یک پارچه برای سیستم های مهیا می کند .
مدیریت فرایند تجارت که برای انتقال یک فرایند سرمایه گذاری هدفمند می شود ، قابلیت مدیریت راه حلی است که سازمان ها پذیرفه اند تا بعضی ازنتایج فوق الذکرفراخوانی کند .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD