مقاله آجر

مقاله آجر

آجر
مقدمه مقاله
آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی ۴تا ۵ سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند. گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.) از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
آجرها و بلوکها ۶
مصارف آجر ۷
تولید آجر رسی ۸
تهیه و آماده نمودن ماده اولیه ۹
تهیه گل و خشت ۱۰
خشک کردن خشت ۱۱
پختن آجر ۱۲
آجر جوش ۱۳
مشخصات فنی آجرهای رسی ۱۶
خواص فیزیکی ۱۶
خواص مکانیکی ۱۹
خواص شیمیایی ۱۹
نمک های محلول موجود در آجر ۱۹
آجر عنصر سازه ای ۲۱
استفاده از آجر برای مصارف غیر سازه ای ۲۳
استفاده از آجر در نما سازی ۲۴
تقسیمات آجر ۲۶
انواع آجر رسی ۲۷
آجر نسوز ۲۹
آجرهای ماسه – آهکی ۳۰
آجر سیمانی ۳۱
انواع آجر های نسوز ۳۲
آجرهای نسوز قلیایی ۳۳
آجرهای نسور ویژه ۳۴
آجر زیر کونیم ۳۴
آجر اکسید کروم- کورندوم ۳۴
آجرهای اکسید کرم ۳۵
توزیع نیروهای زلزله ۳۶
حالتهای شکست ۳۶
شکست دیوارهای برشی ۳۷
شکست دیوارهای عرضی ۳۷
دلائل انتخاب این مدل آجر ۳۸
معایب موجود در مصالح آجری ۳۹
نتیجه گیری ۴۰
گزارش بازدید از محل آجر پزی ۴۱
منابع ۴۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 47

فرمت فایل: WORD