بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان

بخشی از مقاله
در پژوهش حاضر با عنوان: بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان (دختران و پسران ۱۹-۱۳ سال شهر تهران) تست استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر اجرا شد، و با استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد:

  1. اعتماد به نفس دخترانی که جو عاطفی مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی است که جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند.
  2. اعتماد به نفس پسرانی که جو عاطفی نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی نیست که جو عاطفی مناسبی درخانواده دارند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
بیان کلی مسئله
سوال پژوهشی
فرضیه ها
تعریف اصطلاحات
بیان اهداف پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش
بررسی آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر
بررسی کلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر
عوامل تعیین کننده جوعاطفی خانواده
رابطه پدر ومادر با فرزندان
الگوهای تربیت فرزندان
رابطه اعتماد به نفس و روابط دوستانه والدین با کودک
مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس
علائم و نشانه های اختلال در اعتماد به نفس
نشانه های اعتماد به نفس در افراد
ضرورت اهمیت و فایده پژوهش
فصل سوم: روش جامعه آماری
روش نمونه گیری
انواع متغیرها
روش گرد آوری اطلاعات
معرفی ابزار پژوهش
روش مطالعه
مدل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
بررسی و بحث درباره نتایج
محدودیتها وانتقادها
پیشنهادها
خلاصه پژوهش
خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی
پیوست ها
پیوست یکم: منابع فارسی برحسب حروف الفبا
پیوست دوم: منابع مقاله ای
پیوست سوم: پرسشنامه و پاسخ نامه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 83

فرمت فایل: WORD