پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (عبدخدایی ۱۳۸۷) ۵۳ گویه ایفرم دبیرستانی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (عبدخدایی ۱۳۸۷) ۵۳ گویه ایفرم دبیرستانی

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش پیشرفت  تحصیلی (عبدخدایی ۱۳۸۷) ۵۳ گویه ای فرم دبیرستانی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی در سال ۱۳۸۷ برگرفته از هشت نظریه انگیزش در آموزش و پرورش( نیاز پیشرفت، انتظار-ارزش، هدف گرایی، انگیزش توانش، خودارزشی، خودکارآمدی اسنادی و انگیزش درونی – بیرونی) است . این پرسشنامه ۵۳ سوال دارد و برروی نمونه ۱۱۲۲ نفری از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دبیرستان های دولتی نواحی هفتگانه مشهد اعتباریابی و هنجاریابی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش (منبع داخل فایل)، پایایی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۹۱% و با استفاده از بازآزمایی ۸۸% به دست آمد . روایی محتوایی با بررسی عبارت های مقیاس به وسیله چندیدن متخصص روانشناسی و وران سنجی مورد تایید قرار گرفت . روایی ملاکی ۳۳% به دست آمد.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد(سوالات مولفه ها مشخص نیست)
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۰
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD