پاورپوینت زیست و آزمایشگاه تبادل گاز ها

پاورپوینت زیست و آزمایشگاه تبادل گاز ها

زیست و آزمایشگاه تبادل گاز ها

غاز های وحشی
غاز های وحشی با کارایی تنفسی بالا که اعم است از :
۱- میل جذبی اکسیژن به هموگلبین بالا است .
۲- در عظلات ماده ایی به نام میوگلوبین ( بسیار شبیه هموگلوبین ) که کار ذخیره ی اکسیژن را بر عهده دارد.

به هر شُش پرنده پنج کیسه هوایی متصل است.( یک جفت پیشین،یک جفت پسین و عدد کیسه مشترک که به رابط نیز معروف است )
* به هر دو شُش پرنده ۹ عدد کیسه هوا دار متصل است .

هوای (دم) و (بازدم)

هوایی که از طریق نای به داخل شُش ها وارد می شود را هوای دم می گوییم.
* هوا از طریق نایی به کیسه های هوایی عقبی ( پسین ) می رود هوا از شُش به کسیه های هوایی جلویی ( پیشین ) می رود.

هوای شُش که از طریق نای خالی می شود را هوایی بازدم می گوییم.
واکنشات شُش به بازدم هوا:
* همه ی کیسه های هوایی با هم منقبظ می شوند.
* هوا از طریق کیسه های عقبی به شُش می رود و هوایی که داخل کیسه های هوایی پیشین بود از طریق نای خارج می شود.

بعضی جانوران برای انجام تنفس از همه سطح بدن خود استفاده می کنند .
* جاندار در تنفس پوستی باید ، پوستی نازک و مرطوب و در زیر پوست رگ های خونی فراوان داشته باشد.

آب شش

اکسیژن محلول در آب از سطح آبشُش ها وارد مویرگ ها می شود و دی اکسید کربن در خلاف جهت اکسیژن از مویرگ ها به درون آب انتشار می یابد.
آب شُش : چین خووردگی پوست به خارج
شُش : چین خوردگی پوست به داخل

کارا ترین سیستم تنفسی

شُش در پرنده
کارا ترین و مستقیم ترین سیستم تنفسی :
سیستم نای در حشرات و عنکبوتیان ( تبادل اکسیژن و کربن دی
اکسید در حشرات را بر عهده دارد.)
*انشعابات سیستم نای از سطح پوست حشره شروع می شود تا به مجاورت غشاء پلاسمایی سلول ها می رسد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت