پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار رهبری ادراک شده

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده توسط Schriesheim در سال ۱۹۸۷ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس شفافیت نقش (۵ سوال) و ملاحظات رهبری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رهبری ادراک شده در زیردستان بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً غلط»، «تقریباً غلط»، «نظری ندارم»، «تقریباً صحیح» و «کاملاً صحیح» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما  Schriesheim روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ ذکر کرده است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD