مقاله زوج درمانی

مقاله زوج درمانی

زوج درمانی
چکیده مقاله
زوج درمانی امروزه با چالش های متفاوتی روبه روست.در حالیکه ضرورت وجود آن بیشتر ازهر زمان دیگری احساس می شود.این چالش ها عبارتند از: الف)حوزه درمانی نیاز گسترش به سمت انواع مختلف روابط زوجی دارد مانند زوج های دارای انحراف جنسی (همجنس بازان)،زوج هایی از اقلیت های قومی و زوجهایی که اخیراً جداشده اند و یا در حال جدا شدن هستند. ب)کاهش سریع مقبولیت ازدواج در بین مردم (خصوصا در کشورهای غربی)و کاهش عمر ازدواجها(کرو ۲۰۰۰)،شاید این چالش ها در ایران با این شدت و کمیت هنوز مطرح نباشد،ولی بههر حال بالا رفتن آمار طلاق در کشور ما و بالا رفتن میانگین سن ازدواج اخطارهایی است که چالش های مذکور را تداعی می کند.

اگر ده سال پیش می خواستیم از زوج درمانی سخنبگوییم،بهتر بود عنوان زناشویی درمانی را به جای زوج درمانی بکار می بردیم،چرا کهدر این سالها تغییرات اساسی در نگرش مردم نسبت به ازدواج و امر زناشویی در کشورهای غربی شامل انگلستان،اروپایی غربی و شمال آمریکا رخ داده است(ارمیچ و فرانسسکونی ۱۹۹۸).بنابر نظر محققان مذکور از سال ۱۹۶۰ به این طرف مقبولیت ازدواج در کشورهای مذکور رو به کاهش گذاشت.

در بعضی از کشورهای غربی مثل انگلستان و آمریکا به علت تعدد پاره فرهنگ ها و وجود چندین نژاد و ملیت در آنها،شاهد اختلاف نظر عمیق مردم در مورد ازدواج هستیم.نگرش افراد دارای سابقه ملیتی و فرهنگی از کشورهای آفریقایی،آسیایی ،کاملا متفاوت با افراد انگلیسی و آمریکایی است.

همچنین ممکن است فرزندان این خانواده های مهاجر خود را با والدین شان در زمینه ازدواج و معیارهای آن در شرایط ناجوری بدانند(کرو۲۰۰۰). مشاهدات نویسنده این مقاله در انگلستان موید تعارض ها و تضادهای بسیار شدید بین فرزندان و والدین مهاجرت کرده از کشورهای دیگر بود.بگونه ای که وظایف زوج درمانگران را در این ممالک بسیار سنگین می کند.

ضرورت دارد که زوج درمانگران از این تضادها و تعارض ها که در اثر برخورد فرهنگ ها پیش می آید،آگاه باشند.متاسفانه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه کمتر به عامل فرهنگ توجه دارند در حالی که هر چه از درمان در سطح فردی به سمت درمان زوجی خانودگی پیش می رویم،فرهنگ بعنوان عاملی بسیار موثر بیشتر خود را نمایان می سازد.بطوری که اغراق آمیز بود که تصور شود هر جامعه ای احتیاج به زوج درمانی خاص مبتنی بر فرهنگ خویش را دارد.برای مثال حاکمیت خانواده گسترده در ایران،که دارای اثر گذاری بالا و اعمال و رفتار و افکار زوج ها قبل و بعد از ازدواج بوده و هست (یونسی ۱۹۹۸)،بر زوج درمانی،تکنیک های خاص خود را می طلبد. البته ممکن است کشورهای اسلامی دارای خصوصیات مشابه ایران باشند،چرا که حاکمیت روحجمع گرایی (در مقابل فردگرایی)آنان را در حاکمیت و نفوذ خانواده (اصلی)بر زوج ها(حتی بعد از ازدواج)مشترک می سازد(الظهرانی و کاپلوویتز۱۹۹۳).

این مقاله به وضعیت زوج درمانی در جهان امروزی با تاکید بر ضرورت گسترش آن می پردازد،به نقش اساسی خانواده در ایران بعنوان اصلی ترین و قدرتمندترین نهاد اجتماعی اشاره می کند و به اثراتی که این توانمندی می تواند بر روند زوج درمانی و پیشرفت و یاایجاد مانع برای آن داشته باشد،می پردازد.انواع زوج درمانی و تکنیک های مورد استفاده آن را به اختصار توضیح می دهد و به ضرورت بکارگیری عوامل فرهنگی بویژه دستورات دین مبین اسلام در رابطه با تفکر در مورد دیگران را در قلب زوج درمانی به تفصیل موردبحث و توضیح قرار می دهد.

زوج درمانی راهی است برای حل کردن مشکلات و کشمکش های زوج هایی که خود به تنهایی قادر به حل مشکلاتشان نیستند.فرایند زوج درمانی شامل یک زن و شوهر و یک فرد آموزش دیده و متخصص در این و…………

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD