مقاله سن گندم

مقاله سن گندم

سن گندم
مقدمه مقاله
سال ۱۳۴۶ ، یعنی زمان تأ سیس سازمان حفظ نباتات که حدود ۳۴ سال ازآن می گذرد ، طبق قانون حفظ نباتات آفت سن گندم به عنوان یک آفت عمومی معر فی شده و هزینه های مبارزه با آن را دولت متقبل گردید ۰ این آفت از جمله آفاتی است که بیشترین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخیر بطور متوسط سالیانه در عرصه یک میلیون هکتار گندم کاری ، حدود ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰تن از سموم شیمیایی علیه این آفت مصرف شده است.

بیان این مو ضوع بیشتر برای جلب توجه مسئولان و دست اندر کاران جهت چاره جویی جدی تر واتخاذ تصمیم علمی مناسب برای مبارزه با این آفت بسیار خطرناک است ،زیرا بهترین زمینه برای کاهش سموم مربوط به این محصول و این آفت است۰ در سال های گذشته به علت عدم وجود امکانات لازم ، مبارزه با این آفت از توان کشاورزان خارج بود و دولت هم بصورت یک طرح ملی با این آفت مبارزه می کردند ، ولی امروزه کشاورزان و با غداران با کسب دانش و آگاهی عملیات مبارزه با بیماری ها و علف های هرز و اصلاح و ضد عفونی بذور، به خوبی با میزان مصرف سم و کود و زمان استفاده مناسب از آنها آشنایی یا فته اند و آگاهی مبارزه با آفت سن گندم را هم تا حد زیادی پیدا کرده اند.

همچنین ببینید : مقاله در مورد آفات و بیماری های گندم

بر این اساس از سال ۷۹-۷۸ طرح مشارکت مردم برای مبارزه با این آفت به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده مبارزه با آفات ، سن گندم را از لیست آفات عمومی حذف کرد و به فهرست آفات همگانی افزود و موضوع به تصویب هیأ ت وزیران هم رسید ۰ نحوه مبارزه همگانی و مشارکت کشاورزان چنین است که به تدریج از میزان سمپاشی هوایی کاسته شده و مبارزه با ابزار سمپاشی زمینی توسط کشاورزان افزایش می یابد و ضمناً از بذور اصلاح شده و ارقام مقاوم استفاده می شود و از طرفی هم مبارزه بیولوژیکی افزایش می یابد.

نتیجه مبارزه همگانی تا کنون این شده است که میزان تولید گندم در هکتاربه ۵ تن و در بعضی مناطق حتی به ۸ تن رسیده وبه سلامت محیط زیست نیزکمک شده است.
قطعاً مشارکت مردمی یکی ازعوامل بسیارمهم ومؤثر درامر افزایش تولیدات کشاورزی همراه با حفظ سلامت محیط زیست است که اگر این مشارکت با نظارت وارائه از طریق سازمان حفظ نباتات انجام گیرد ، بدون شک نتیجه مطلوبتری به همراه خواهد داشت.

فهرست مطالب
مقـدمــــه : ۱
مبارزه با سن گندم. ۴
عمـومی یا همگــانی ؟. ۴
آفت سن گندم Eurygaster integriceps : 6
نقش پوشش جنگلی و مرتعی در اسکان و زندگی سن گندم. ۸
تغـییــرات پوشش گیاهی و مرتعــی در منطقـه رویشی زاگرس ووضعـیت موجـــود. ۱۰
روند افزایش مهاجرت سن گندم و مقابله با آن در کشور و میزان آن در غرب کشور. ۱۳
تغییرات جمعیت سن گندم در چند استان در منطقه زاگرس مرکزی.. ۱۶
نقش مشارکت مردمی در مبارزه با آفت سن گندم. ۱۷
نتیجــه گیــــــــری : ۱۹
منابـــع : ۲۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD