گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا

گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلا

سیکل پرورش ماهی قزل آلا

مختصری از گزارش کارآموزی
قزل آلای رنگین کمان نخستین گونه از خانواده آزاد ماهیان است که بوست بشر رام شده ومورد پرورش قرار می گیرد. ماهی قزل آلای رنگین کمان در رده ماهیان استخوانی راسته آزاد ماهی شکلان  قرار دارد.

گوشت ماهی های قزل آلا غنی از چربیهای غیراشباعی هستند که وجود شان در  غذای سالم ضروری است همچنین تخم ماهیان قزل آلا را می توان به صورت خاوریار مرغوب عمل آوری وعرضه نمود قزل آلای رنگین کمان در حال حاضر کاملا اهی شده وپرورش آن آسان است .

مزه وطعم قزل آلای رنگین کمان نسبت به ماهی آزاد چه به صورت تازه وچه به صورت دودی بهتر و خوشمزه تراست در این رابطه پرورش ماهیان سردآبی به ویژه قزل آلای رنگین کمان با توجه به ذائقه پسند بودن این ماهی واستقبال مصرف کنندگان از آن می رود تا جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم کشورها بیابد و با شناخت پتانسیل های موجود در زمینه پرورش این ماهی در سطح کشور لزوم افزایش و آگاهی در مورد فن آوری زیستی پرورش این ماهی را الزامی می سازد پرورش این ماهی نظیر سایر گونه های آبزیان در امر تغذیه خاص است .برای دست یابی به این اهداف لازم است رفتارهای تغذیه ای ونیازهای غذایی این ماهی اطلاعات دقیق وکامل در اختیار داشته باشیم.

قزل آلای رنگین کمان جز ماهیان پرورشی است این ماهی در اواخر قرن نوزدهم میلادی اهلی شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده می شوند. در حال حاضر ماهی قزل آلا اساسی صنعتی را تشکیل می دهد که در حال توسعه است واهمیت آن به ویژه در کشورهایی که قادر به تدارک شرایط ومهیا کردن محیط اب شیرین یا شور برای پرورش آن هستند در حال افزایش است. در پرورش ماهی قزل آلا از هر آبی که زلال وروشن و دارای دمای مناسب باشد نمی توان برای پرورش استفاده کرد.

فهرست مطالب
فصل اول
تورگردان احاصه ای
فصل دوم: خصوصیات منطقه
مقدمه
۱-۱ آدرس وموقعیت آب ماهی سرا
۱-۲ منبع تامین کننده آب ماهی سرا
۱-۳ محل تامین غذا وتخم ماهی
۱-۴ ظرفیت تولید استخر
فصل سوم: زیست شناسی ماهی قزل آلا
۱-۲ زیستگاه قزل آلای رنگین کمان
۲-۲ مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل
۳-۲ نیازمندی های محیطی ماهی قزل آلا
فصل چهارم: کار در استخر
۱-۳   شتسشوی استخرها
۲-۳ ضد عفونی کردن استخرها
۳-۳ تمیز کردن توری ها
۴-۳ تامین آب حوضچه های هنگام کمبود آب و تامین اکسیژن
۵-۳ غذادهی به ماهی ها
۶-۳ رقم بندی ماهی ها
۷-۳   احتیاجات غذایی ماهی قزل آلا رنگین کمان
۸-۳ ارتقاء آبگیری کانالها وسرعت جریان آب در کانالها
۹-۳ زمان رهاسازی بچه ماهی ها
۱۰-۳ بیماریهای ماهیان
۱۱-۳ غذای ماهیان
۱۲-۳ منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: WORD