پروپوزال؛ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی منابع انسانی

پروپوزال؛ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی منابع انسانی

پروپوزال بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی منابع انسانی

پروپوزال آماده رشته مدیریت
بیان مساله:
اثربخشی یکی از مفاهیم مدیریت است که همواره مورد توجه و مطالعه دانشمندان و صاحبنظران مدیریت قرار گرفته است. علاقه شدید به اثربخشی سازمانی و فردی نه پدیده ای تازه و نه پدیده ای منحصر به فرد سازمان ها است. نویسندگان مختلف در طول صد سال گذشته توجه خود را نسبت به طرز اداره اثربخش همه انواع سازمانها ابراز داشته اند. اثربخشی در فرهنگ لغت، یعنی اندازه اثر که در مورد اشخاص و اعمال به کار می رود.

اثربخشی به معنای توانایی در تولید محصول، نفوذ، شایسته و قوی نیز معنی شده است (رمضانی، ۱۳۸۹، ۱۹). اثربخشی اصطلاحی گسترده و سخت سازه از نظر سنجش می باشد. این متغیر معمولاً درباره میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد. دافت (۲۰۰۳) برای سنجش اثربخشی دو رویکرد سنتی و معاصر را پیشنهاد نموده است که هر کدام دارای روش های چندی هستند (Amah, 2012, 217). سنجش اثربخشی مرحله بسیار مهم در توسعه سازمان می باشد.

شاخص های متنوعی برای سنجش اثربخشی سازمانی چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی ارائه شده اند (Kiani Mehr et al, 2012). در این تحقیق جهت سنجش اثربخشی منابع انسانی از شاخص های مورد استفاده در تحقیق چن (۲۰۱۱) استفاده شده است. در تحقیق مذکور شاخص های اثربخشی عبارتند از: عملکرد شغلی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تمایل به ماندگاری…

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدفهای تحقیق
چارچوب نظری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
اثربخشی فردی
پیشینه تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
روش شناسی تحقیق
نوع مطالعه
جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری داده ها
روش‌ها تجزیه و تحلیل داده‏ها
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 32,000 تومان

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD