تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

چکیده مقاله
کامپوزیتهای پلیمری از مخلوط یک ماتریکس پلیمری با ذرات معمولا معدنی نظیر ذرات کربن و الیاف شیشه تشکیل می شوند.

در این مقاله کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف کربنات کلسیم (% ۴۰- ۰) به دو روش پلیمریزاسیون همزمان و روش محلولی سنتز شد. کامپوزیت تهیه شده با تکنیکهای،FT-IR هدایت سنجی و آزمون چسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان حفاظت از خوردگی پوششی از این کامپوزیت ( ۱۵ میکرومتر) بر روی نمونه های آهنی در محیطهای خوردنده مختلف نظیر HCl 0.1M ،H2SO4 0.1M و % ۳٫۵ NaCl ارزیابی و مورد مقایسه با فلز بدون پوشش و پوشش داده شده با پلی آنیلین خالص قرار گرفت. اندازه گیریهای ولتامتری چرخه ای و منحنی های تافل نشان داد که جریان خوردگی نمونه های پوشش داده شده با کامپوزیت نسبت به نمونه های پوشش داده شده با پلی آنیلین کاهش(۹۶/۷۵% ~) می یابد و پتانسیل خوردگی آن به سمت مقادیر مثبت شیفت پیدا می کند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: PDF