مقاله gis چیست

مقاله gis چیست

فصل اول GIS چیست؟
بخشی از مقاله
سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information system یک سیستم کامپیوتری می باشد که جهت ذخیره و ارائه اطلاعات توصیفی و مکانی بصورت توأمان استفاده می شود.

تعاریف مختلفی از GIS توسط اشخاص مختلف ارائه شده است که از نظر اینجانب کاملترین تعریف به شرح زیر می باشد:

سیستم اطلاعات جغرافیایی مجموعه ای از نرم افزار ، سخت افزار، داده ها، متخصصین و مدلهای مورد استفاده جهت اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل، انتقال و نمایش داده های مکان مرجع شده می باشد که بعنوان یک سیستم حامی تصمیم گیری، برای حل مشکلات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست مطالب
شماره صفحه
فصل اول: GIS چیست؟ ۱
فصل دوم: مولفه های یک GIS 6
۱-۲ ورودی داده ها ۶
۲-۲ مدیریت داده ها ۹
۳-۲- آنالیز داده ها ۱۰
۴-۲- خروجی داده ها ۱۱
فصل سوم: مدیریت داده ها ۱۲
۱-۳ پایگاه داده ها ۱۳
۲-۳ سیستم مدیریت پایگاه داده DBMS 14
۳-۳ ذخیره سازی داده های توصیفی ۱۵
۱-۳-۳ مدل داده کلاسیک ۱۶
۲-۳-۳ استفاده از مدل ارتباطی در GIS 19
۴-۳ ذخیره سازی داده های مکانی ۲۱
۱-۴-۳ مدل های داده فضایی ۲۲
۲-۴-۳ ذخیره سازی مدل داده های فضایی ۲۵
۵-۳ مفهوم و کاربرد لایه در GIS 26
۶-۳ روشهای عملی پیاده سازی GIS 28
فصل چهارم: توابع تحلیلی در GIS 30
۱-۴ توابع نگهداری و تجزیه و تجلیل داده های فضایی ۳۱
۲-۴ توابع نگهداری و تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۲
۳-۴ توابع تجزیه و تحلیل توأم با داده های فضایی و توصیفی ۳۴
۴-۴ توابع آماده سازی داده ها برای اخذ خروجی ۳۷
فصل پنجم: گزارش کار با GIS 38

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: WORD